Our Projects

Teambuilding Veolia 2016, Hotel Sitno, Vyhne

Účastníci eventu možnosť predviesť svoju kreativitu a tímovosť aj v doplnkových zábavných aktivitách, ktoré si mohli vyskúšať na 7 stanoviskách ako maľovanie vlajky tímu, postaviť si svoj Veolia zámok z netradičných formičiek ako staré hrnce:-), zajazdiť si na "rafte" na suchu:-) Vyskúšať si zahrať futbal v guliach a spraviť si svoju tímovú fotku s FUN FACE. Celým dňom sprevádzal moderátor Roman Bomboš a o hudobný podmaz sa postaral Igor Koller. Veľká vďaka patrí všetkým, hotelu ktorého služby boli na vysokej úrovni a v neposlednom rade inštruktorom na jednotlivých stanoviskách v rámci doplnkových aktivít! Veríme, že sme pre účastníkov tohto eventu pripravili deň plný zábavy a zážitkov :-)

<< Späť na predošlú stránku


2024 :: JANE EVENTS, s. r. o. :: design by 4ENZO, s.r.o.